Vítejte

Balog je svět sám pro sebe.
Nečiním si nárok na to, že jej zcela dokonale popíšu. Rovněž na těchto stránkách
nebudou předpisy, dokumenty, jízdní řády a ty nejnovější a nejlepší informace. Přesto a nebo
právě proto bych zde rád představil kousek historie a současnosti Čiernohronské železničky,
snad abych poukázal na krásu zdejšího kraje a jeho památek.

Aktualizace 2. února 2017 - doplněny fotografie ze sezóny 2016

Propagační stánek webu Železnička.net se ve dnech 18. a 19. března 2017 zúčastní tradiční
výstavy modelových kolejišť, která proběhne v Ostravě - Zábřehu. Návštěvníci budou mít
možnost shlédnout úzkorozchodná kolejiště z naší dílny a zakoupit si různé upomínkové
předměty - pohlednice, publikace, magnetky, kalendáře, vystřihovánky.
Těšíme se na Vás!